Meeting Register Page

MCCIA Celebrates International Women's Day (जागतिक महिला दिन साजरा करा आमच्या सह)
श्री. श्रीरंग गोडबोले
इंडियन मॅजिक आय चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक
संवाद कौशल्य आणि विपणन कला हीच यशाची गुरुकिल्ली
यावर मार्गदर्शन करतील

विशेष आमंत्रित

श्रीमती. माधुरी सहस्रबुद्धे
संचालिका, सकस फूड्स
सकस फूड्स ची यशस्वी वाटचाल
अनुभव कथन

Mar 5, 2021 11:00 AM in India

Loading
* Required information